Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đăng lên Facebook nói rằng mình vừa chốt được một sỉ.

 Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đăng lên Facebook khoe rằng mình vừa chốt được một sỉ.

Sẽ có 2 vấn đề trong  thông điệp chốt này:

  Thứ nhất là từ “sỉ” mang hàm ý là người nhập hàng số lượng lớn, nhiều của bạn.

Ý bạn nói rằng bạn với họ chỉ liên kết với nhau qua hàng hóa thôi, không mang tính chất con người với con người. Hãy thay “sỉ” bằng “thành viên trong đội nhóm”. Gọi họ là “thành viên”, đừng gọi họ là “sỉ”.

  Bạn cũng nên thay từ “chốt”  bằng từ “kết nạp”. Thay vì “chốt sỉ” thì là “kết nạp thành viên”.

Tôi rất là hiểu cảm giác sung sướng của bạn như thế nào khi bạn có thêm một người mới kinh doanh cùng mình. Nhưng hãy khoe theo cách mà người ta muốn, không nên khoe theo cách mà mình muốn.

 

@hanquangdu Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đăng lên Facebook nói rằng mình vừa chốt được một sỉ#hanquangdu #learnontiktok #kinhdoanh #banhang ♬ nhạc nền – Hán Quang Dự