Học Tập

Tôi luôn coi sự học làm trọng. Học hàng ngày và mọi lúc, mọi nơi, học từ tất cả mọi người. Tôi sẽ thành công từ ham học