Các bước xây dựng tầm nhìn cho 01 Doanh nghiệp

Tầm nhìn doanh nghiệp là chủ đề  mà bất kỳ ai khi thành lập doanh nghiệp đều quan tâm. Bằng sự đam mê của mình, tôi mạnh dạn nghiên cứu và chia sẻ cùng bạn một chút về chủ đề này:

Bản hoạch định tầm nhìn trả lời các câu hỏi sau:

  • Công ty của bạn thuộc dạng nào
  • Nó phục vụ thị trường nào
  • phạm vi địa  lý của nó
  • Địa điểm doanh nghiệp
  • Ai là khách hàng tiềm năng
  • Đâu là sản phẩm chính của công ty
  • Quy mô công ty
  • Tổng thu nhập của công ty sẽ là bao nhiêu
  • Công ty có nhân viên không? Bao nhiêu người?

tam nhin

Để có bản hoạch định tầm nhìn cho doanh nghiệp của mình, rất đơn giản, hãy hiện thực hóa các bước xây dựng tầm nhìn cho doanh nghiệp bằng cách điền vào chỗ trống sau đây:

Trong ……. năm tới, phát triển công ty …….(tên công ty)……. trở thành ……….(vị thế công ty)…………. với tổng tài sản trị giá ……….., lợi nhuận đạt tối thiểu ……………….. thông qua việc cung cấp sản phẩm/dịch vụ …….(kể ra 2-3 sản phẩm/dịch vụ cốt lõi)………. đến với …………………….(đối tượng khách hàng của công ty bạn).…………………………..

Ví dụ về bản tầm nhìn của công ty tôi:

Trong 02 năm tới (đến tháng 12.2017), phát triển công ty GCC Việt Nam trở thành trường đào tạo bán hàng số 01 Việt Nam với tổng tài sản trị giá 22 tỷ, lợi nhuận đạt tối thiểu 200 triệu đồng/tháng thông qua việc cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ năng bán hàng- có cam kết chất lượng đến với những người đang muốn phát triển nghề bán hàng và các doanh nghiệp đang khao khát xây dựng hệ thống bán hàng toàn diện.

Tài liệu tham khảo: Xây dựng kế hoạch kinh doanh trên 1 trang giấy

Comments are closed.