3 BƯỚC CHINH PHỤC MỤC TIÊU

Rất nhiều người đặt mục tiêu nhưng không phải ai cũng đạt được. Không phải bởi họ không có năng lực mà bởi vì làm chưa đúng cách.
Dưới đây là 3 bước chinh phục mục tiêu nhanh nhất mà tôi vẫn thường làm.
Bước 1: Viết mục tiêu bạn muốn đạt được
Mục tiêu cần có con số và mốc thời gian cụ thể.
Ví dụ: Phát triển kênh Tiktok 100.000 follow trong tháng 6/2021.
Bước 2: Viết 10 việc bạn sẽ làm để đạt mục tiêu đó
Mục tiêu ở trên là trong tháng này cần đạt 100.000 follow, trong bước này bạn hãy viết 10 điều bạn sẽ làm trong tháng để chinh phục mục tiêu đó, mỗi điều cần có định lượng cụ thể bằng con số hoặc mốc thời gian.
Ví dụ:
1. Follow 100 kênh tik tok đều có 1 triệu view
2. Làm 50 video để mô phỏng video triệu view khác
3. Học 1 khoá học chuyên sâu về tiktok
Bước 3: Mỗi ngày làm kế hoạch 5 việc ưu tiên.
Làm sao để có 5 việc ưu tiên? Bạn hãy đọc lại 10 việc cần làm trong tháng để đạt mục tiêu kia. Sau đó hãy viết ra hôm nay mình cần làm 5 điều gì để hướng tới việc hoàn thành những mục tiêu ấy. Rất đơn giản đúng không nào?
Chúc bạn thành công!
Tác giả: Hán Quang Dự