VÌ SAO ĐI HỌC NHIỀU MÀ CHƯA THÀNH CÔNG?

Hỏi: Thầy ơi vì sao em đi học nhiều rồi, em cũng làm nhiều mà vẫn nghèo, vẫn chưa thành công?
Đáp: Các bạn ạ, thành công nó không đến từ những gì các bạn biết đâu, thành công cũng không đến từ những gì bạn làm, mà thành công nó đến từ những gì mà bạn làm liên tục.
Hãy để ý những người giàu có
Họ đã làm liên tục điều gì đó,
Họ thất bại
Họ đứng lên và làm lại
Họ làm nhiều đến mức độ nó trở thành kỹ năng
Họ làm nhiều đến mức nó trở thành thói quen
Khi ấy họ mới thành công.
Bạn thân mến,
Đừng chỉ học, đừng chỉ làm, hãy LÀM LIÊN TỤC để thành công.
Hán Quang Dự