Vân Anh – người em, người học trò đặc biệt

Vân Anh là cô học trò duy nhất tham dự khóa học chuyên sâu của tôi mà không cần phải đầu tư học phí. Không phải tôi cho bạn ấy miễn phí mà có 01  người rất thành công, họ mua vé của chúng tôi và tặng lại cho Vân Anh mà không yêu cầu điều kiện gì cả. Có lẽ chính họ đã nhận ra được tố chất  tuyệt vời  nào đó đang ẩn chứa trong Vân Anh.

van-anh

Tôi cũng đã phát hiện ra sự tuyệt vời của cô gái này từ cách cô ấy chào hỏi, giao tiếp và trao đồi với người xung quanh. CÁch mà cô bé Vân anh này khen người khác, cổ vũ người khác khiến tôi cực kỳ ấn tượng.

Vân Anh hiện tại vẫn chưa đi làm những cô bé này đã có tư duy của người đi làm, cái tư duy chịu trách nhiệm và dám hành động.  Tôi thực sự cũng rất yêu mến cô học trò này

Comments are closed.