Tại sao có nhiều hệ thống kinh doanh online bị vỡ

Thầy Hán Quang Dự chia sê về kinh doanh hệ thống

Thầy Hán quang Dự trả lời cho câu hỏi: Tại sao có nhiều hệ thống kinh doanh online bị vỡ

Khách mời: Mai Liên ( học trò coaching kèm cặp 1 năm)

Chuyên mục: Trò chuyện cùng Phụ nữ kinh doanh online thành công

Click vào đây nếu bạn muốn xem cả chuỗi video của khách mời.

Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn sau khi xem xong video này hoặc viết xuống câu hỏi mà bạn muốn Thầy Dự tư vấn.