Cách Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Để Bán Hàng

Thầy Hán Quang Dự chia sể về cách xây dựng thương hiệu cá nhân

Thầy Hán quang Dự trả lời cho câu hỏi: Cách Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Để Bán Hàng

Khách mời: Mai Liên ( học trò coaching kèm cặp 1 năm)

Chuyên mục: Trò chuyện cùng Phụ nữ kinh doanh online thành công

Click vào đây nếu bạn muốn xem cả chuỗi video của khách mời.

Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn sau khi xem xong video này hoặc viết xuống câu hỏi mà bạn muốn Thầy Dự tư vấn.