Sự khác biệt lớn nhất giữa những người có thu nhập 100tr/tháng và những người thất bại trong kinh doanh là gì?

Những người thất bại trong kinh doanh online là những người có thu nhập thấp hoặc không có thu nhập từ kinh doanh online, đúng không?
Theo quan sát của tôi, những người hiện tại đang có thu nhập 100 triệu/tháng họ có sự xởi lởi, rất hào phóng, rất tự tin về bản thân của họ. Họ thường là những người tốt và có đóng góp trong xã hội. Trước đó họ cũng là những người khó khăn trong công việc kinh doanh online, khi đó họ ứng xử như thế nào?
✅Thứ nhất, họ rất là chăm học, sự chăm chỉ ấy thể hiện sự khao khát kiến thức.
✅Thứ hai họ rất chăm thực hành. Họ học và biết được điều gì thì họ quyết tâm thực hành bằng được.
✅Thứ ba, họ có niềm tin rất lớn vào công việc kinh doanh online, thậm chí sẵn sàng đốt thuyền. Tức là họ đang có 2,3 công việc nhưng họ thậm chí chấm dứt toàn bộ để còn tập trung cao độ vào việc kinh doanh online.
Trên đây là bài viết chia sẻ sự khác biệt giữa người có thu nhập trên 100tr/tháng và người thất bại trong kinh doanh.