Yếu nhiều kỹ năng nên bắt đầu từ đâu?

Nếu đang thấy yếu nhiều kỹ năng và không biết bắt đầu từ đâu, tức là bạn đang bị rối. Nhưng tin vui đó là hầu hết những người phụ nữ khi kinh doanh online đều rối tất cả những thứ giống như bạn.
Người chiến thắng là người bắt đầu gỡ rối từng cái một chứ không phải đứng để nhìn sự hỗn độn đó. Bạn cần phải thoát ra và chọn xem mình sẽ gỡ rối kỹ năng nào trước. Khi mình gỡ rối được một kỹ năng thì các kỹ năng còn lại đương nhiên sẽ dễ rèn luyện hơn rất nhiều. Tôi dề xuất bạn hãy rèn luyện kỹ năng viết content trên facebook trước.
Bạn phải viết bài bán hàng trên Facebook rất nhiều đúng không? Có 36 chủ đề có thể chia sẻ trên facebook mà tôi đã viết trong cuốn viết Content thôi miên, mỗi hôm bạn viết một chủ đề thì chắc chắn kỹ năng viết content sẽ được cải thiện. Khi bạn đã thực hành được 36 chủ đề viết content thì hãy biến nội dung đó trở thành video đăng lên trên tiktok, YouTube thành bài đào tạo trên online điều dễ dàng.
Nếu đang yếu nhiều kỹ năng, hãy bắt đầu từ kỹ năng viết content thôi miên trên Facebook.