Phú ông chọn vợ

Phú ông chọn vợ Có một phú ông chọn vợ. Sau một thời gian dài tuyển chọn mới có 3 nàng được tham gia vào vòng cuối cùng. Phú ông đưa cho 3 nàng mỗi người một nghìn đồng và nói rằng các nàng hãy đi mua một thứ gì khiến nó tràn ngập gian phòng. Nàng A mua rất nhiều bông khiến ½ không gian của phòng tràn ngập bông. Nàng B mua rất nhiều bóng bay và làm tràn ngập ¾ gian phòng. Nàng C mua một ngọn nến đã làm cho gian phòng ngập tràn ánh sáng. Cuối cùng, phú ông chọn được người có ý tưởng sáng tạo nhất – đó chính là nàng C. Gợi ý: Câu chuyện này muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng: Hiểu rõ nhu cầu chân thật nhất của khách hàng là điều phi thường trọng yếu.

tải xuống (3)

Comments are closed.