Mới bán hàng online có nên bán nhiều sản phẩm

Mới bán hàng có nên bán nhiều sản phâmt

Thầy Hán quang Dự trả lời cho câu hỏi: Mới bán hàng online có nên bán nhiều sản phẩm

Khách mời: Nhữ Thị Lan Hương ( học trò coaching kèm cặp 1 năm)

Chuyên mục: Trò chuyện cùng Phụ nữ kinh doanh online thành công

Click vào đây nếu bạn muốn xem cả chuỗi video của khách mời.

Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn sau khi xem xong video này hoặc viết xuống câu hỏi mà bạn muốn Thầy Dự tư vấn.