Cách để khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới

Thầy Hán Quang Dự chia sẻ về chủ đề bán hàng online

Thầy Hán quang Dự trả lời cho câu hỏi: Cách để khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới

Khách mời: Lê Thị Liên Minh ( học trò coaching kèm cặp 1 năm)

Chuyên mục: Trò chuyện cùng Phụ nữ kinh doanh online thành công

Click vào đây nếu bạn muốn xem cả chuỗi video của khách mời.

Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn sau khi xem xong video này hoặc viết xuống câu hỏi mà bạn muốn Thầy Dự tư vấn.