Làm thế nào để khách hàng tin tưởng 100% vào sản phẩm?

Làm thế nào để khách hàng tin tưởng 100% vào sản phẩm?

Đừng quá kỳ vọng tuyệt đối 100%. Để KH tin tưởng sản phẩm thì cần tổng hợp của 3 yếu tố: 

Yếu tố 1: Chính họ trải nghiệm sản phẩm rồi và cảm thấy rất tuyệt vời. 

Yếu tố 2: Họ thấy người khác đã sử dụng sản phẩm và thấy tuyệt vời. 

Yếu tố 3: Tính pháp lý của sản phẩm đầy đủ 

Nếu 1 người chưa sử dụng sản phẩm thì 

  • Hãy chăm sóc tốt những khách hàng trước đó để kể câu chuyện thành công
  • Chuẩn bị giấy tờ pháp lý đầy đủ

 

Nếu khách đã mua hàng: Chăm sóc họ vượt hơn sự mong đợi. Không chỉ giúp họ có sản phẩm mà còn gia tăng thêm giá trị bằng sự ân cần, tầm chuyên gia, kiến thức của mình để họ có thể thay đổi thói quen của họ. Để khách hàng không chỉ thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm mà còn thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt.