Làm sao khi khách hàng bom hàng?

Người ta nói khách hàng luôn luôn đúng, nhưng khi khách hàng Boom hàng của mình thì ứng xử như thế nào?

Ngay cả việc khách hàng boom hàng thì họ vẫn luôn đúng. 

Thứ nhất, họ bom hàng có chủ đích. Chẳng hạn họ muốn chơi khăm bạn, hoặc tính khí của họ vốn đã như vậy, họ có sở thích trêu chọc người khác. 

Thứ hai, họ chốt đơn hàng bởi vì bạn chốt dồn dập, quá cảm xúc hoặc vì họ nể bạn. Hoặc chưa chốt chắc lắm nhưng bạn đã gửi hàng cho họ. 

Vì vậy, hãy tối ưu hoá tỉ lệ bom hàng bằng các cách sau: 

Thứ nhất: Trước khi giao hàng thì hãy hỏi họ 3 câu hỏi thần thánh để phỏng vấn khách hàng: