Cách để khách hàng tin tưởng sản phẩm của mình hơn người khác

Thầy Hán Quang Dự chia sẻ về chủ đề bán hàng online

Thầy Hán quang Dự trả lời cho câu hỏi: Cách để khách hàng tin tưởng sản phẩm của mình hơn người khác

Khách mời: Thủy Phương Juliana ( học trò coaching kèm cặp 1 năm)

Chuyên mục: Trò chuyện cùng Phụ nữ kinh doanh online thành công


Click vào đây nếu bạn muốn xem cả chuỗi video của khách mời.

Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn sau khi xem xong video này hoặc viết xuống câu hỏi mà bạn muốn Thầy Dự tư vấn.