3 BƯỚC NÂNG TẦM ẢNH HƯỞNG VỚI NGƯỜI KHÁC

Hỏi: Làm sao để nâng tầm ảnh hưởng của mình đối với người khác?
Trả lời :
Có 3 bước để nâng tầm ảnh hưởng của mình đối với người khác.
Bước 1: Chỉ cho họ những thứ mà họ chưa biết, bao gồm có điểm yếu và điểm mạnh của họ.
Bước 2: Chỉ dẫn cho họ cách để họ có thể khắc phục điểm yếu và phát huy điểm mạnh.
Bước 3: Hãy kèm họ để có thể phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của họ
Trên đây là 3 bước để tạo ra tầm ảnh hưởng đối với người khác. Bạn muốn tạo tầm ảnh hưởng với con hay chồng của mình hay thành viên trong đội nhóm của mình thì hãy thử 3 bước trên xem.
Tác giả: Hán Quang Dự