Video cảm động về tình cảm gia đình

Con xin lỗi nếu đã có lần làm mẹ không vui
 
Ai còn hàng ngày được gặp mẹ, hãy nói nhiều lời yêu thương với mẹ nhé
Dù cha mẹ mình là ai, làm nghề gì thì đó cũng là những người cho ta cuộc sống này. Hãy trân trọng những tình cảm yêu thương nhất. Đó là nguyên tắc đầy tiên của bài học làm người.
Gửi những người đang chưa nhận ra giá trị của Gia Đình
Mẹ luôn là người có đức hi sinh cao cả

Ai đang có một gia đình – Hãy biết trân trọng

Comments are closed.