Thay đổi thái độ

THAY ĐỔI THÁI ĐỘ

“Trong một năm, con hãy tặng một đồng xu cho kẻ nào xúc phạm hay làm phật lòng con” – Đại sư dạy một thanh niên muốn thuyết phục người khác đi theo con đường tâm linh

Trong mười hai tháng kế đó, theo đúng lời giáo huấn, cậu trai tặng đồng xu cho bất kỳ ai xúc phạm hay làm phật lòng cậu.

Hết năm đó, cậu trở lại gặp thầy để xem thầy sẽ dạy bảo gì thêm “xuống chợ mua cho ta ít thức ăn” – Đại sư bảo

Ngay khi cậu cáo lui, đại sư thay quần áo, giả làm ăn mày và đi tắt ra cổng thiền viện. Khi cậu trai đi qua ông bắt đầu thóa mạ cậu.

“Hay quá- cậu trai nói- cả năm ta đã phải cho tiền những người xúc phạm ta, và từ nay ta có thể bị xúc phạm miễn phí, khỏi trả gì hết!”

Nghe vậy đại sư cới bỏ lớp cải trang và nói “ Kẻ nào không động lòng vì những xúc phạm là kẻ đang trên con đường tới minh triết”

 

36691106_2159075960991674_643650580731920384_n

Comments are closed.