Làm sao khi đội nhóm bị gãy?

Thứ nhất, nhận trách nhiệm về mình, rằng mình đã thực sự kèm cặp các thành viên trong đội nhóm của mình hay chưa?

Thứ hai, xem lại sản phẩm của mình xem thực sự sản phẩm đang gặp vấn đề gì: Vấn đề pháp lý hay vấn đề về giá trị sử dụng. 

Thứ ba, vấn đề liên quan đến chính sách ở trên tổng. 

Thường lý do đội nhóm bị gãy thường liên quan trực tiếp đến bản thân thân bạn, bởi vai trò kèm cặp đã không được làm tròn. Nếu bạn không rút kinh nghiệm thì dù bạn xây bao nhiêu đội nhóm, kinh doanh bao nhiêu dòng sản phẩm khác thì sớm muộn cũng sẽ có chung kết cục như vậy. 

Vì vậy từ giờ bạn phải ý thức được rằng: 

Thứ nhất, chọn sản phẩm có đầy đủ giấy tờ pháp lý. 

Thứ hai, mình phải trải nghiệm sản phẩm và quan sát người khác trải nghiệm sản phẩm xem họ có kết quả như thế nào để mình có niềm tin vào sản phẩm. 

Thứ ba, mình phải thực sự làm tốt vai trò của một leader, một người kèm cặp chứ không phải chỉ là người đào tạo thành viên. 

Kèm cặp tức là hướng dẫn, cầm tay chỉ việc để họ làm được những điều mình đã làm được và chỉ lại cho họ. 

 

@hanquangdu Đội nhóm kinh doanh bị gãy thì phải làm sao? #nguoithayquocdan #hoidapkinhdoanhonline #hoidapkinhdoanhonline ♬ nhạc nền – Hán Quang Dự