Kèm cặp phụ nữ kinh doanh online

Thầy Hán Quang Dự chia sẻ về cách kèm cặp phụ nữ kinh doanh online

Thầy Hán quang Dự trả lời cho câu hỏi: Kèm cặp phụ nữ kinh doanh online.

Khách mời: Nguyễn Công Thịnh ( học trò coaching kèm cặp 1 năm)

Chuyên mục: Trò chuyện cùng người thành công

Click vào đây nếu bạn muốn xem cả chuỗi video của khách mời.

Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn sau khi xem xong video này hoặc viết xuống câu hỏi mà bạn muốn Thầy Dự tư vấn.