Hướng dẫn tạo kịch bản video bán hàng bằng cách Stitch 1 video nói về vấn đề KHTN rồi thêm sản phẩm.

Việc làm video bán hàng bằng cách stitch (nối lại, kết hợp) 1 video nói về vấn đề của khách hàng tiềm năng và sau đó thêm sản phẩm có thể mang lại nhiều lợi ích:

  1. Tạo liên kết với vấn đề của khách hàng: Bằng cách bắt đầu bằng vấn đề hoặc nhu cầu mà khách hàng tiềm năng đang gặp phải, bạn tạo ra một liên kết với họ ngay từ đầu. Họ cảm thấy bạn hiểu rõ vấn đề của họ và có thể cung cấp giải pháp.
  2. Tăng sự quan tâm và kết nối: Nói về vấn đề hoặc tình huống mà khách hàng tiềm năng đang đối mặt có thể kích thích sự quan tâm và kết nối. Khi họ thấy rằng bạn đang nói về vấn đề mà họ quan tâm, họ có thể quyết định tiếp tục xem video để tìm giải pháp.
  3. Chỉ ra sự liên kết giữa vấn đề và sản phẩm: Sau khi đưa ra vấn đề, bạn có thể giới thiệu sản phẩm hoặc giải pháp mà bạn cung cấp như một cách để giải quyết hoặc giảm bớt vấn đề đó. Điều này tạo ra một môi trường thuận lợi để giới thiệu sản phẩm mà không gây cảm giác là quảng cáo.
  4. Tăng tính tương tác và tương tác: Việc stitch video này có thể tạo ra sự tương tác và thúc đẩy người xem tương tác với video. Họ có thể cảm thấy họ chia sẻ cùng một vấn đề và đặt câu hỏi hoặc chia sẻ ý kiến khi họ cảm thấy họ đã tìm thấy người hiểu vấn đề của họ.
  5. Tạo giá trị thông tin và giải pháp: Bằng cách kết hợp giữa vấn đề và giải pháp (sản phẩm), video này tạo ra giá trị thông tin và giúp người xem thấy rằng sản phẩm của bạn không chỉ là một sản phẩm mà còn là một giải pháp cho vấn đề của họ.

Bằng cách stitch video về vấn đề khách hàng tiềm năng và sau đó giới thiệu sản phẩm, bạn tạo ra một cách tiếp cận tinh tế và không gian để chia sẻ giải pháp một cách tự nhiên và thú vị.

Xem chi tiết kịch bản làm dạng video này được thầy Dự hướng dẫn chi tiết ở dưới nhé