Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn tiếp tục khoe tiền ở trên Internet?

Bạn sẽ cảm thấy rất vui, rất tự hào vì nhiều người cũng sẽ vào để cổ vũ, chúc mừng bạn.

Nếu đó là tài sản bạn làm ra bằng mồ hôi xương máu của mình, không vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật thì bạn có quyền khoe.

Tuy nhiên nếu không có cách khoe một cách khéo léo thì bạn sẽ mang yếu tố phản cảm khiến cho nhiều người trở nên ghét bạn, ganh ghét với bạn luôn. Thay vì việc bạn chỉ khoe thành quả là có nhiêu tiền, tháng này thu nhập bao nhiêu, mua được cái xe, mua được miếng đất thì mình hãy khoe quá trình tạo ra thành quả. Nếu ai đó vào fb của bạn, hãy cho người ta lướt xuống các bài viết để họ thấy được rằng cái nỗ lực làm việc của bạn ra sao, công việc kinh doanh của bạn như thế nào, các kĩ năng, kiến thức của bạn đang nhiều hơn người khác như thế nào. Nếu bạn không làm được điều đấy thì cái sự khoe của bạn là khoe khoang, thô kệch và có thể sẽ khiến bạn đối mặt với nhiều rủi ro khác nữa.

 

@hanquangdu Điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn khoe tiền ở trên internet #hanquangdu #banhang #learnontiktok #kinhdoanh ♬ nhạc nền – Hán Quang Dự