Đấu trí giữa 2 người phụ nữ: Ai là người viết hay hơn?

Content is King. Ai kinh doanh cũng biết vậy nhưng không phải ai cũng biết cách để viết content hay.

Cùng xem cuộc đấu trí content giữa 2 người phụ nữ là học trò của thầy Dự. Cùng xem video dưới này nhé!