Cách trở thành phù thủy content

Thầy Hán Quang Dự chia sẻ về cách trở thành phù thủy content.

Thầy Hán quang Dự trả lời cho câu hỏi: Cách trở thành phù thủy content.

Khách mời: Nguyễn Thị Thanh Hương ( học trò coaching kèm cặp 1 năm)

Chuyên mục: Trò chuyện cùng Phụ nữ kinh doanh online thành công

Click vào đây nếu bạn muốn xem cả chuỗi video của khách mời.

Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn sau khi xem xong video này hoặc viết xuống câu hỏi mà bạn muốn Thầy Dự tư vấn.