Cách để giải quyết sự từ chối của khách hàng

Thầy Hán Quang Dự chia sẻ về chủ đề bán hàng online

Thầy Hán quang Dự trả lời cho câu hỏi: Cách để giải quyết sự từ chối của khách hàng.

Khách mời: Lê Thị Xuân ( học trò coaching kèm cặp 1 năm)

Chuyên mục: Trò chuyện cùng Phụ nữ kinh doanh online thành công

Click vào đây nếu bạn muốn xem cả chuỗi video của khách mời.

Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn sau khi xem xong video này hoặc viết xuống câu hỏi mà bạn muốn Thầy Dự tư vấn.