Cách để có 5 triệu đầu tiên từ kinh doanh online

Thầy Hán Quang Dự chia sẻ về cách để có đơn hàng dầu tiên từ kDOL

Thầy Hán quang Dự trả lời cho câu hỏi: Cách để có 5 triệu đầu tiên từ kinh doanh online

Khách mời: Hoàng Luyến ( học trò coaching kèm cặp 1 năm)

Chuyên mục: Trò chuyện cùng Phụ nữ kinh doanh online thành công

Click vào đây nếu bạn muốn xem cả chuỗi video của khách mời.

Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn sau khi xem xong video này hoặc viết xuống câu hỏi mà bạn muốn Thầy Dự tư vấn.