Xin chào thân ái và quyết thắng, 

Tôi là Hán Quang Dự, người sẽ đồng hành cùng bạn trong 30 ngày sắp tới để giúp bạn thật sự lột xác bằng việc VƯỢT QUA NGƯỠNG CHẤP NHẬN của chính bản thân mình. Bây giờ bạn hãy dành ra 3 phút để viết lại những kỳ vọng của bạn trong 30 ngày sắp tới, lưu vào để ngày thứ 30, bạn đối chiếu với thành quả thực tế của mình.

Tiếp theo, hãy điền thông tin vào Form để chính thức nhận những thông tin Nội Bộ – chỉ dành cho nhóm 30 ngày lột xác.

Leave a Reply