Muốn chốt được nhiều sỉ thì cần phải làm gì?

Thứ nhất, hãy cười lên! Vì khi nói “chán lắm” thì năng lượng của bạn đã đi xuống rồi. Làm sao để họ có niềm tin mà đi theo em được. 

Thứ hai, hãy thay đổi ngôn từ. Đừng gọi họ là sỉ. Nếu gọi là sỉ thì em đang có mong muốn tuyển những người có nhu cầu nhập hàng của em. Nhưng họ không có nhu cầu nhập hàng của em đâu. Họ có nhu cầu phát triển công việc kinh doanh online dưới sự kèm cặp, hướng dẫn của em. 

Hãy đổi ngôn từ thành: tuyển thành viên vào đội nhóm hoặc kết bạn thành viên vào đội nhóm, hoặc nhận người để kinh doanh cùng mình. Khi đó bạn mới thực sự nhận được người muốn gắn bó với mình. 

Thứ ba, bạn cần tưởng tưởng nếu mình có thành viên trong đội nhóm rồi thì mình sẽ kèm họ những gì trong 7 ngày đầu tiên, kèm họ những gì trong 30 ngày. Sau đó truyền thông điệp chiêu một thành viên. Nhận kèm cặp họ trong 7 ngày, nếu họ làm theo hướng dẫn mà không bán được hàng thì hoàn toàn được trả lại hàng và rời khỏi đội nhóm. 

@hanquangdu Muốn chốt được nhiều sỉ thì cần phải làm gì? #nguoithayquocdan #kinhdoanhonline #hoidapkinhdoanhonline ♬ nhạc nền – Hán Quang Dự