MỚI KINH DOANH NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

Hãy bắt đầu từ việc follow những người thành công hơn bạn, những người mà bạn thấy thành công hơn mình.
Hãy xem cách họ đăng bài như thế nào? Những người khác nói gì về họ, đồng đội nói về họ như thế nào?
Khi bạn quyết định hợp tác kinh doanh cùng họ, hãy trở thành người được kèm cặp bởi họ thì bạn sẽ thành công hơn rất nhiều.
Vậy điều gì quan trọng nhất để quyết định kinh doanh online thành công?
Đầu tiên là bản thân bạn chiếm 80%. Vì thế, trước khi kinh doanh sản phẩm nào đó bạn phải đầu tư thời gian nghiên cứu về sản phẩm, nghiên cứu trước về người sẽ kèm mình để kinh doanh sản phẩm đấy.
Thứ 2, khi bạn bắt đầu kinh doanh rồi thì cần dành thời gian học tập, tiếp nhận kiến thức từ tuyến trên. Quan trọng bạn cần có sự tăng trưởng về kiến thức, kỹ năng, thói quen của bản thân mình.
Thứ 3, bạn phải tạo được tầm ảnh hưởng đối với những người mà mình chiêu mộ.
Những người mà bạn tuyển vào phải được kèm ra đơn thực sự chứ không phải là chỉ đẩy hàng xuống cho họ bán.
Còn điều gì nữa để kinh doanh thành công? Hãy comment xuống phía dưới nhé.
Tác giả: Hán Quang Dự