LÀM SAO ĐỂ “CHỐT” SỈ?

Hỏi: Muốn chốt được nhiều sỉ để bán hàng cho em nhưng mãi không chốt được. Chán lắm!
Đáp:
✅ Thứ nhất, hãy cười lên! Vì khi nói “chán lắm” thì năng lượng của bạn đã đi xuống rồi. Làm sao để họ có niềm tin mà đi theo em được.
✅ Thứ hai, hãy thay đổi ngôn từ. Đừng gọi họ là sỉ. Nếu gọi là sỉ thì bạn đang có mong muốn tuyển những người có nhu cầu nhập hàng của mình. Nhưng họ không có nhu cầu nhập hàng của bạn đâu. Điều họ cần là nhu cầu phát triển công việc kinh doanh online dưới sự kèm cặp, hướng dẫn của bạn.
Thay vì dùng từ “tuyển sỉ”, “chốt sỉ” hãy đổi thành: tuyển thành viên vào đội nhóm hoặc kết nạp thành viên vào đội nhóm, hoặc nhận người để kinh doanh cùng mình. Khi đó bạn mới thực sự nhận được người muốn gắn bó với mình.
✅ Thứ ba, bạn cần tưởng tượng nếu mình có thành viên trong đội nhóm rồi thì mình sẽ kèm họ những gì trong 7 ngày đầu tiên, kèm họ những gì trong 30 ngày. Sau đó truyền thông điệp chiêu một thành viên. Nhận kèm cặp họ trong 7 ngày, nếu họ làm theo hướng dẫn mà không bán được hàng thì hoàn toàn được trả lại hàng và rời khỏi đội nhóm.
Nếu có câu hỏi nào, hãy comment xuống dưới, thầy Dự sẽ giải đáp