KHÁCH BOM HÀNG THÌ PHẢI LÀM SAO?

Hỏi: Người ta nói khách hàng luôn luôn đúng, nhưng khi khách hàng bom hàng của mình thì ứng xử như thế nào?
Trả lời:
Ngay cả việc khách hàng bom hàng thì họ vẫn luôn đúng.
✅Thứ nhất, họ bom hàng có chủ đích. Chẳng hạn họ muốn chơi khăm bạn, hoặc tính khí của họ vốn đã như vậy, họ có sở thích trêu trọc người khác.
✅Thứ hai, họ chốt đơn hàng bởi vì bạn chốt dồn dập, quá cảm xúc hoặc vì họ nể bạn. Hoặc chưa chốt chắc lắm nhưng bạn đã gửi hàng cho họ.
?Vì vậy, hãy tối ưu hoá tỉ lệ bom hàng bằng các cách sau:
✅Thứ nhất: Trước khi giao hàng thì hãy hỏi họ 3 câu hỏi thần thánh để phỏng vấn khách hàng:
✅Vấn đề hiện tại của họ như thế nào?
✅Vấn đề quá khứ của họ diễn ra như thế nào? Bây giờ họ có thực sự muốn mình kèm để sử dụng sản phẩm này để giải quyết vấn đề của họ hay không?
Khi họ nói Yes thì mình mới gửi hàng cho họ.
Trên đây là bài viết chia sẻ lý do bom hàng và cách để tránh tình trạng bom hàng.
Nếu bạn thấy hay, hãy tag tên bạn bè trong đội nhóm vào đây để họ cùng học.