Coppy ảnh để đăng facebook- Điều gì sẽ xảy ra?

Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn copy một bức ảnh ở trên Google hoặc một bức ảnh trên Facebook của người khác rồi đưa về trang Facebook cá nhân của mình không?

 

@hanquangdu Điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn copy ảnh trên internet về đăng lên Facebook #hanquangdu #banhang #learnontiktok #kinhdoanh ♬ nhạc nền – Hán Quang Dự