Cần làm gì để tăng tốc bán lẻ và xây dựng đội nhóm???

Bán lẻ và xây dựng đội nhóm la 2 yếu tố cốt lõi của việc phát triển kinh doanh Online.

Để việc bán lẻ tốt, bạn cần có sự lự chọn đúng đắn ngay từ đầu, từ sản phẩm, hệ thống, đúng chiến lược, đúng người thầy dẫn đường… Những nội dung này thầy Dự đã có phân tích rất sâu trong các bài trước, bạn có thể xem lại.

Còn với xây dựng đội nhóm, cần biết rằng bạn phải có khả năng bán lẻ và khả năng thu hút người khác về với mình, đồng thời phải có quy trình và hướng dẫn được thành viên đến với bạn bán được hàng.

Để làm tốt cả 2 điều trên, bạn cần phải có 1 nhân hiệu cá nhân tốt, 1 người có kiến thức và kỹ năng để giúp được người khác thì công việ kinh doanh online của bạn mới thực sự bền vững.

Hãy cùng xem phân tích của thầy Dự và học trò 4% có vài nghìn thành viên trong đội nhóm- để xem cách 1 người thành công họ dã làm gì để tăng tốc bán lẻ và xây dựng đội nhóm nhé.