Cách khiến cho khách hàng đã từ chối quay trở lại mua hàn

Thầy Hán Quang Dự chia sẻ về cách bán hàng cho khách hàng đã từ chối

Thầy Hán quang Dự trả lời cho câu hỏi: Cách khiến cho khách hàng đã từ chối quay trở lại mua hàng.

Khách mời: Thiều Thị Vân Anh ( học trò coaching kèm cặp 1 năm)

Chuyên mục: Trò chuyện cùng Phụ nữ kinh doanh online thành công

Click vào đây nếu bạn muốn xem cả chuỗi video của khách mời.

Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn sau khi xem xong video này hoặc viết xuống câu hỏi mà bạn muốn Thầy Dự tư vấn.